Μαθήματα

Το Τμήμα λειτουργεί με Νέο Πρόγραμμα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2010-2011 μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

| Εξάμηνο Α |   | Εξάμηνο Β |   | Εξάμηνο Γ |   | Εξάμηνο Δ |   | Εξάμηνο Ε |   | Εξάμηνο ΣΤ |   | Εξάμηνο Ζ | | Εξάμηνο Η |

| Προαπαιτούμενα - Εξαρτώμενα Μαθήματα |

Εξάμηνο Α

ΑΑ Μάθημα Σ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΔΜ ΚΜ
 1Εισαγωγή στην Πληροφορική
 5 2 - 3 9 5 ΜΓΥ
 2Προγραμματισμός Η/Υ
 5 2 - 3 9 5 ΜΕΥ
 3Μαθηματικά 4 2 2 - 8 5 ΜΓΥ
 4Στοιχεία Επικοινωνιολογίας
 4 2 2 - 8 5 ΔΟΝΑ
 5Βασικές Εικαστικές Αρχές
 5 2 3 - 9 5 ΜΓΥ
 6Δημόσιες Σχέσεις
 4 2 2 - 8 5 ΜΓΥ

Εξάμηνο Β

ΑΑ ΜάθημαΣΘΑΠΕΦΕΔΜΚΜ
1Δίκτυα Η/Υ
4
2
 -2
8
5ΜΓΥ
2Βάσεις Δεδομένων
4
2
 -2
8
5ΜΓΥ
3Ψηφιακή Τεχνολογία (Εικόνας, Κειμένου, Βίντεο, Ήχου)
5
2
 - 39
5ΜΕΥ
4Στοιχεία Στατιστικής
4
2
 - 28
5ΜΓΥ
5Εισαγωγή στα ΜΜΕ
4
2
2
-
8
5ΜΓΥ
6Δημοσιογραφία4
2
2
 -8
5ΜΕ

Εξάμηνο Γ

ΑΑΜάθημαΣΘΑΠΕΦΕΔΜΚΜ
1Ψηφιακή Τεχνολογία (2D/3D Γραφικά)
4
2-
2
8
5ΜΕΥ
2Γραφιστική Εντύπων Εκδόσεων
6
2-
4
10
6ΜΕΥ
3Σχεδιασμός Παραγωγής
4
2-
2
8
5ΜΕΥ
4Τεχνολογίες ΜΜΕ
4
2-
2
8
5ΜΓΥ
5Επιχειρησιακή Επικοινωνία3
21
 -7
4ΔΟΝΑ
6Στοιχεία Διαφήμισης
3
21
 -7
4ΜΕΥ

Εξάμηνο Δ

ΑΑΜάθημαΣΘΑΠΕΦΕΔΜΚΜ
1Δημιουργία Εικόνας, Ήχου μέσω Η/Υ
4
2 -2
8
5
ΜΕΥ
2Γραφιστική Ηλεκτρονικών Εκδόσεων
4
2 -2
8
5
ΜΕΥ
3Δημιουργικός Σχεδιασμός Μακέττας
4
2 -2
8
5
ΜΕ
4Τεχνολογίες Εκπομπής
4
2 -2
8
5
ΜΕΥ
5Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
4
22 -8
5
ΔΟΝΑ
6Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία
4
2 -2
8
5
ΜΕ

Εξάμηνο Ε

ΑΑΜάθημαΣΘΑΠΕΦΕΔΜΚΜ
1Παραγωγή Multimedia
5
2 -3
9
5
ΜΕΥ
2Τεχνολογία Web
5
2 -3
9
5
ΜΕΥ
3Γραφήματα, Κίνηση, Προσομοίωση με Η/Υ 4
2 -2
8
5
ΜΕY
4Γραφιστική Πληροφορίας σε 3 διαστάσεις
5
2 -3
9
5
ΜΕ
5Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή
5
2 -3
9
5
MEY
6Δημιουργικός Σχεδιασμός Multimedia
5
2 -3
9
5
ΜΕ

Εξάμηνο ΣΤ

ΑΑΜάθημαΣΘΑΠΕΦΕΔΜΚΜ
1Επεξεργασία Σήματος
4
2 -2
8
5
ΜΕΥ
2Προγραμματισμός Ροής Εργασιών
4
2 -2
8
5
ΜΕ
3Μαζική Επικοινωνία
4
2 -2
8
5
ΔΟΝΑ
4Εκπαιδευτικά multimedia προγράμματα
5
2 -3
9
5
ΜΕ
5Γραφιστική Τεχνολογίας Web
5
2 -3
9
5
ΜΕ
6Αρχές Οικονομικής Επιστήμης
4
22
 -8
5
ΔΟΝΑ

Εξάμηνο Ζ

ΑΑΜάθημαΣΘΑΠΕΦΕΔΜΚΜ
1Σεμινάριο Τελειοφοίτων
5
2 -3
9
5
ΜΕ
2Αρχές Δικαίου και ΜΜΕ
3
21
 -7
4
ΔΟΝΑ
3Μεταπαραγωγή
5
2 -3
9
5
ΜΕ
4Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και ΜΜΕ 4
2 -2
8
5
ΜΕΥ
5Οργάνωση ΜΜΕ
4
22
-
8
5
ΔΟΝΑ
6Αγγλικά Ορολογία
4
2 -2
8
5
ΜΕΥ

Εξάμηνο Η

 ΑΑ Μάθημα Σ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΔΜ ΚΜ
1
Πρακτική Άσκηση
    40
10
 
2
Πτυχιακή Εργασία
    10
20
 

Πίνακας Προαπαιτούμενων - Εξαρτώμενων Μαθημάτων

  • Εισαγωγή στην Πληροφορική -> Δίκτυα Η/Υ
  • Προγραμματισμός Η/Υ -> Βάσεις Δεδομένων
  • Ψηφιακή Τεχνολογία (Κειμένου, Εικόνας, Βίντεο, Ήχου) -> Ψηφιακή Τεχνολογία (2D/3D γραφικά)
  • Εισαγωγή στα ΜΜΕ -> Τεχνολογίες ΜΜΕ
  • Γραφιστική Εντύπων Εκδόσεων -> Γραφιστική Ηλεκτρονικών Εκδόσεων
  • Δημιουργία Εικόνας, Ήχου μέσω Η/Υ -> Γραφήματα, Κίνηση, Προσομοίωση μέσω Η/Υ

Υπόμνημα

Θ
 Θεωρία
Ε Εργαστήριο
ΑΠ Ασκήσεις Πράξης
Σ Σύνολο Ωρών
ΦΕ Φόρτος Εργασίας
ΔΜ Διδακτικές Μονάδες
ΜΓΥ Μάθημα Γενικής Υποδομής
ΜΕΥ Μάθημα Ειδικής Υποδομής
ΜΕ Μάθημα Ειδικότητας
ΚΜ Κατηγορία Μαθήματος
ΔΟΝΑ Μάθημα Διοίκησης Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

 

 


More Info
Greek