Μαθήματα Α εξαμήνου

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Ιστορική αναδρομή. Συστήματα αρίθμησης. Βασικές πράξεις. Άλγεβρα Boole. Λογικές συναρτήσεις. Συνδυαστικά κυκλώματα. Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας. Μνήμη. Αριθμητική Λογική Μονάδα. Τύποι εντολών. Διευθυνσιοδότηση. Περιφερειακές συσκευές. Λογισμικό υπολογιστών. Εφαρμογές λογισμικού. Ανάπτυξη λογισμικού. Αλγόριθμοι. Μοντέλα δεδομένων. Αρχές λειτουργικών συστημάτων. Λειτουργικά συστήματα. Δίκτυα υπολογιστών. Διαδίκτυο. Εφαρμογές Διαδικτύου. Βασικές γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ. Δομημένες γλώσσες προγραμματισμού. Υπολογιστές και αλγόριθμοι. Ιεραρχία υλικού και λογισμικού. Σχεδίαση αλγορίθμων. Δομή και λειτουργία υπολογιστών. Ιεραρχία γλωσσών προγραμματισμού. Επικοινωνία υπολογιστών. Μεταφραστές γλωσσών προγραμματισμού. Εισαγωγή στα δίκτυα επικοινωνιών. Λειτουργία και αρχιτεκτονική των δικτύων σε επίπεδα. Ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα. Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών. Ειδικές εφαρμογές.

Πίσω

Προγραμματισμός Η/Υ

Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Γλώσσες προγραμματισμού. Ιεραρχία. Μεταφραστές. Βασικές αρχές αλγορίθμων. Διάγραμμα ροής. Ψευδοκώδικας. Η δομή της γλώσσας. Το λεξικό της γλώσσας. Πρόγραμμα. Βιβλιοθήκες. Μεταβλητές. Βρόχοι. Συναρτήσεις. Διαδικασίες. Πίνακες. Δομές. Δείκτες. Ακολουθίες. Αρχεία. Προηγμένα θέματα προγραμματισμού. Ειδικές εφαρμογές.

Πίσω

Μαθηματικά

Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής. (Πεδίο ορισμού, Πεδίο τιμών, Πράξεις με συναρτήσεις). Γραφικές παραστάσεις βασικών συναρτήσεων. Χαρακτηριστικά συνάρτησης (άρτια, περιττή, 1-1). Αντίστροφη συνάρτηση. Σύνθεση συναρτήσεων. Μονότονη συνάρτηση (αύξουσα, φθίνουσα) . Μέγιστα και ελάχιστα συνάρτησης. Όριο συνάρτησης. Πλευρικά όρια. Συνεχείς συναρτήσεις. Παράγωγος συνάρτησης. Κανόνες παραγώγισης. Εφαρμογές παραγώγισης (ακρότατα, σημεία καμπής, εξισώσεις εφαπτομένης, μονοτονία συνάρτησης). Μελέτη συνάρτησης. Ασύμπτωτες συνάρτησης. Απροσδιόριστες μορφές. Κανόνας του L’Hospital. Ορίσμενο Ολοκλήρωμα. Θεμελιώδες Θεώρημα Ολοκληρωτικού λογισμού. Αόριστο ολοκλήρωμα. Κανόνες ολοκλήρωσης. Ολοκλήρωση με αντικατάσταση. Παραγοντική ολοκλήρωση

Πίσω

Στοιχεία Επικοινωνιολογίας

Ορισμός επικοινωνίας. Βασικά μοντέλα επικοινωνίας και εφαρμογή τους στον χώρο των οργανισμών ΜΜΕ. Μαθηματικές θεωρίες επικοινωνίας. Σημειωτική: σημεία, κώδικες, σημασιοδότηση. Σημειτικές μέθοδοι. Σημειωτική ανάλυση διαφημιστικών μηνυμάτων.Εμπειρικές μέθοδοι. Ιδεολογία και νοήματα. Εισαγωγή στη διαπροσωπική επικοινωνία. Ενδοεπιχειρησιακή και διεπιχειρησιακή επικοινωνία.

Πίσω

Βασικές Εικαστικές Αρχές

Προσέγγιση των εικαστικών αρχών, μέσα από την τριπλή σχέση των εικαστικών τεχνών:ελεύθερο σχέδιο, χρώμα και φωτογραφία. Αναλυτικότερα: Σχεδιασμός-αναπαραγωγή εικόνων με ελεύθερο χέρι. Γνώση και εφαρμογή της ψευδαισθητικής τρίτης διάστασης στον διδιάστατο χώρο. Αφαιρετική πρόθεση και συνειρμική ολοκλήρωση σχημάτων και φορμών. Γνώση και απόδοση του χρωματικού κύκλου. Προσθετική και αφαιρετική μέθοδος χρωματικής σύνθεσης, ανάπλαση του φωτός και χρωστικά χρώματα. Χρωματικές εφαρμογές στο ελεύθερο σχέδιο. Καδράρισμα, ένταξη του θέματος στον διδιάσατο χώρο. Αποστάσεις, σχέση ματιού, αναπαραγωγικής μηχανής και αντικειμένου. Αναλογία θέματος-κάδρου. Χρυσή τομή στην εικόνα. Το προοπτικό στην εικονοποίηση αντικειμένων. Οι άξονες στην υπόδειξη του θεματικού-οπτικού κέντρου της εικόνας. Λεπτομέρειες, σχέση του επιμέρους με την υπόνοια του όλου. Ασκήσεις πράξεις.

Πίσω

Δημόσιες Σχέσεις

Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις. Μοντέλα των Δημοσίων Σχέσεων. Τα Μέσα των Δημοσίων Σχέσεων και κυκλοφορίας ιδεών: 'Εντυπα Μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφος, κλπ. Οργάνωση Εκδηλώσεων. Επικοινωνία με διάφορες ομάδες κοινού, ανάλυση σταδίων επικοινωνίας, τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού μηνύματος Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων, Προϋπολογισμός των Δημοσίων Σχέσεων. Η οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων, Πρότυπα Οργανώσεως. 'Ερευνες της Κοινής Γνώμης. Δημόσιες Σχέσεις μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Η σχέση των Δημοσίων Σχέσεων με τα ΜΜΕ. Η αξιοποίηση του Διαδικτύου από τις Δημόσιες Σχέσεις. Η Εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων.

Πίσω

 

 

 

 

 
More Info
Greek