Μαθήματα Β εξαμήνου

Ψηφιακή Τεχνολογία (Κείμενο, Εικόνα, Βίντεο, Ήχος)

Στοιχεία ακουστικής. Ψηφιοποίηση του ήχου. Μετατροπή σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό. Κάρτες ήχου. Χαρακτηριστικά καρτών ήχου. Λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας ήχου. Τα χρωματικά μοντέλα. Δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακών εικόνων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνων. Μορφές ψηφιακών εικόνων και γραφικών. Ψηφιοποίηση στατικών και κινούμενων εικόνων. Δημιουργία αναλογικού και ψηφιακού βίντεο. Εργαλεία ψηφιοποίησης και επεξεργασίας βίντεο. Μορφές αρχείων ψηφιακού βίντεο. Εργαλεία συμπίεσης εικόνας και ήχου. Συμπίεση RLE, LZW, Huffman. Η συμπίεση JPEG. Ψηφιακή συμπίεση βίντεο. Η συμπίεση MPEG.

Πίσω

Δημοσιογραφία

Τι είναι η επικοινωνία, Μορφές επικοινωνίας, Χαρακτηριστικά της μαζικής επικοινωνίας, Λειτουργία της βιομηχανίας των μέσων, Οι 3 επαναστάσεις της επικοινωνίας, Θεωρίες της επικοινωνίας, Κύρια και δευτερογενή μέσα, Βιομηχανίες υποστήριξης των μέσων, Το μέλλον της επικοινωνίας, Μονόδρομη, αμφίδρομη επικοινωνία, Το νέο δίκτυο επικοινωνιών, τρόπος λειτουργίας και προϋποθέσεις. Η δημοσιογραφία στον 20ο αιώνα Δημιουργία σωματείων, Πολεμική δημοσιογραφία, Το ξεκίνημα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, Οι εφημερίδες στην εποχή της τηλεόρασης, Η βιομηχανία της διαφήμισης, Ψυχολογία των διαφημίσεων. Η γέννηση της δημοσιογραφίας, Ο στόχος της δημοσιογραφίας, Δημοσιογραφικές αρχές, Ο ελεύθερος τύπος στην ηλεκτρονική εποχή, Θεωρία της Αλληλένδετης Κοινής Γνώμης, Υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των μέσων και των δημοσιογράφων, Οι μορφές της ερευνητικής δημοσιογραφίας σήμερα Ο ρόλος των πολιτών, Η ηθική των μέσων, Κώδικες ηθικών κανόνων και ηθικά διλήμματα, Νομικά θέματα, Κανόνες δεοντολογίας και αυτορύθμιση, Δημοσιογραφία και Πολυπολιτισμικότητα, Μελέτες πάνω στα μέσα, Λογοκρισία.

Πίσω

Δίκτυα Η/Υ

Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Υπηρεσίες δικτύων. Αρχές σχεδίασης. Αρχιτεκτονική δικτύων. Οργάνωση σε επίπεδα. Μοντέλο ISO/OSI. Διαδίκτυο. Μετάδοση πληροφορίας. Μεταγωγή. Πολύπλεξη. Πρωτόκολλα. Διάδοση σημάτων, κωδικοποίηση. Συγχρονισμός. Έλεγχος λαθών. Έλεγχος πρόσβασης μέσου. Κατηγορίες δικτύων. Ονοματοδοσία. Διευθυνσιοδότηση. Δρομολόγηση. Πρωτόκολλο διαδικτύου. Ασύρματα δίκτυα. Ασφάλεια δικτύων.

Πίσω

Βάσεις Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων- Ιστορική Αναδρομή κτλ. Σύγκριση του ΣΔΒΔ με την παραδοσιακή οργάνωση αρχείων. Η αρχιτεκτονική και τα μοντέλα δεδομένων των συστημάτων βάσεων δεδομένων. Βασικές ένοιες δεδομένων (Ανεξαρτησία δεδομένων κτλ.). Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Εισαγωγή στην κανονικοποίηση. Διαγράμματα Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Δομημένη Γλώσσα Προγραμματισμού (SQL) και συστήματα τέταρτης γενιάς(4GLs). Υποδειγματική εφαρμογή/ Μελέτη Περίπτωσης. Στο εργαστηριακό μέρος γίνεται σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών σχεσιακών βάσεων δεδομένων με χρήση κατάλληλου λογισμικού. Συγκεκριμμένα γίνεται εκπαίδευση στα εξείς θέματα.: Σχεδιασμός εφαρμογής, Κατασκευή βάσης δεδομένων, Τροποποίηση σχεδιασμού βάσης δεδομένων, Χρήση φύλλων δεδομένων, Ερωτήματα Επιλογής.

Πίσω

Στοιχεία Στατιστικής

Πληθυσμός, δείγμα. Είδη μεταβλητών, κατανομή συχνοτήτων, ομαδοποίηση δεδομένων. Γραφικές παραστάσεις (ραβδογράμματα, ιστογράμματα, κυκλικά διαγράμματα, φυλογραφήματα, θηκογραφήματα, γραφήματα χρονικών σειρών, γραφήματα διασποράς). Μέτρα θέσης και διασποράς, υπολογισμοί από απλούς ή ομαδοποιημένους πίνακες συχνοτήτων. Δειγματικές κατανομές, κατανομές αθροισμάτων τυχαίων μεταβλητών, κεντρικό οριακό θεώρημα και οι συνέπειές του στην στατιστική. Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για ένα και δύο δείγματα (ανεξάρτητα ή ζευγαρωτά) για τη μέση τιμή και τη διασπορά. Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων αναλογιών. Η δοκιμασία χ2 (έλεγχοι προσαρμογής, ανεξαρτησίας και ομοιογένειας). Απλή γραμμική παλινδρόμιση και συσχέτιση. Ανάλυση διασποράς. Στο εργαστηριακό μέρος διδάσκεται στατιστικό πακέτο, όπου περιγράφονται οι δυνατότητες του στην ανάλυση και υλοποίηση των θεμάτων που αναφέρονται στην θεωρία.

Πίσω

Εισαγωγή στα ΜΜΕ

Κοινωνικές, Πολιτικές και διεθνείς συνθήκες μέσα στις οποίες εμφανίστηκαν τα ΜΜΕ. Γλώσσα, Γραφή, Τυπογραφία, Κινηματογράφος, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Διαδίκτυο κ.λ.π. Η διαδρομή τους και στην Ελλάδα. Η θεωρία των τριών σταδίων. Ζητήματα κατασκευής και Ροής της είδησης: Γεγονός - «ψευδογεγονός» και κατασκευή της είδησης. Πυλωροί, Λογοκρισία, Προπαγάνδα, Παραπληροφόρηση Υπερπληροφόρηση κ.λ.π. Πλαίσιο Οργάνωσης των ΜΜΕ: Σχέσεις με κοινωνία, ο Ρόλος του δημοσιογράφου, ο επαγγελματισμός, η ιδιοκτησία και η επιρροή της, οι σχέσεις με το κοινό κ.λ. π. Οι Ασκήσεις  Πράξης περιλαμβάνουν εποπτευόμενες εργασίες των σπουδαστών με σκοπό την εξοικείωσή τους με την όλη λειτουργία των ΜΜΕ.

Πίσω

 

 

 

 
More Info
Greek