Μαθήματα E εξαμήνου

Γραφήματα, Κίνηση, Προσομοίωση μέσω Η/Υ

Εισαγωγή. Τι είναι οι συνθετικές ταινίες. Παραδείγματα – Εφαρμογές τους. Τεχνικές Παρεμβολής. Γραμμική – μη γραμμική παρεμβολή. Τετραγωνική και κυβική παρεμβολή. Παραμετρικές τεχνικές παρεμβολής. Η τετραγωνική και κυβική παραμετρική παρεμβολή. Η ερμητιανή και η παραβολική παρεμβολή. Παρεμβολή με καμπύλες Bezier. Τρόποι δημιουργίας συνθετικών ταινιών. Η μέθοδος με τα καρέ κλειδιά. Η μέθοδος του σταθερού σκηνικού. Η διεργασιακή μέθοδος. Αντικείμενα με συνδέσμους. Αλληλεπιδρασιακή μέθοδος. Παραστασιακή μέθοδος. Ελεύθερη παραμόρφωση, ανυσματική παραμόρφωση. Συνθετικοί άνθρωποι. Μεταμόρφωση. Η μετακίνηση με τεχνικές splines. Μετακίνηση με διανύσματα. .Άλλες τεχνικές μεταμόρφωσης. Μεταμόρφωση ταινιών. Μεταμόρφωση πολλαπλών εικόνων. Μεταμόρφωση σε 3 διαστάσεις.

Πίσω

Δημιουργικός Σχεδιασμός Multimedia

Ανάπτυξη μιας εφαρμογής πολυμέσων. Εργαλεία συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων. Σχεδιασμός του περιεχομένου της πολυμεσικής εφαρμογής. Οι πληροφορίες των πολυμέσων. Οργανόγραμμα και Χάρτης πλοήγησης. Διαδραστικότητα στις εφαρμογές πολυμέσων (interactivity). Αμφίδρομα σενάρια. Διαχείριση αρχείων των πληροφοριών στα πολυμέσα. Το υλικό που απαιτείται για την ανάπτυξη πολυμέσων. Σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας (GUI). Σχεδιασμός υπερσυνδέσμων και ενεργών ζωνών κειμένου, εικόνας. Εργαλεία για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων.

Πίσω

Παραγωγή Multimedia

Γενικές έννοιες των πολυμέσων. Τι είναι τα πολυμέσα. Οργάνωση παραγωγής και σύνθεση ομάδας παραγωγής πολυμεσικών εφαρμογών. Τα στάδια παραγωγής ενός τίτλου. Παραγωγή Πολυμεσικών Εφαρμογών μέσω διαδικτύου. Στάδιο προετοιμασίας - επιλογής θέματος. Προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα του έργου. Σχεδιασμός του περιεχομένου. Η δημιουργία ενός πιλότου (demo). Μοντέλο στο χαρτί. Διαδραστικός σχεδιασμός. Οπτικοακουστικό υλικό και ηλεκτρονική υλοποίηση. Προγραμματισμός. 'Ελεγχος. Προώθηση και διανομή.

Πίσω

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3 διαστάσεις

Εισαγωγή στα τρισδιάστατα γραφικά. Σχεδιασμός και δημιουργία πρότυπων τρισδιάστατων αντικειμένων. Eπεξεργασία και ιδιότητες αντικειμένων. Ομαδοποίηση και σύνδεση πολλών αντικειμένων. Δημιουργία επιφανειών. Δημιουργία αντικειμένων υφής. Φωτισμός τρισδιάστατων αντικειμένων. Κίνηση τρισδιάστατων αντικειμένων.

Πίσω

Τεχνολογία Web

Κύριες τοπολογίες δικτύων. Ανάλυση του προτύπου OSI της ISO. Η αρχιτεκτονική TCP/IP. Τα πρωτόκολλα TCP, UDP και ΙΡ, Διευθυνσιοδότηση και δρομολόγηση στο διαδίκτυο. Τα πρωτόκολλα FTP, ΤΕLΝΕΤ, SMTP, ΡΟΡ3, ΙΜΑΡ και ΗTTΡ, Ασφάλεια στο 'Ιντερνετ. Ανάπτυξη εφαρμογών που εκτελούνται είτε στην πλευρά του πελάτη είτε στην πλευρά του εξυπηρετητή. Η δομή και η σύνταξη της γλώσσας HTML. Προγραμματισμός δυναμικών ιστοσελίδων με τη χρήση της Javascript, της VBScript, των Java Applets, της DHTML καθώς και των τεχνολογιών CGI, ΡΗΡ και ASP . Εισαγωγή στην ΧΜL, με παραδείγματα και εφαρμογές. Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει : Πρώτη επαφή και χρήση του Παγκόσμιου Ιστού (WWW ή Web) καθώς και άλλων υπηρεσιών στο Διαδίκτυο (όπως FTP, web email). Βασικά συστατικά της αρχιτεκτονικής του Web (Web Servers, Web Browsers, Web Ρroxy Servers, κλπ.). Εγκατάσταση και ρυθμίσεις Apache Web Server. Εκμάθηση mark-up γλωσσών για τον Παγκόσμιο Ιστό (ΗΤΜL και ΧΗΤΜL) με χρήση κατάλληλων προγραμμάτων. Εκμάθηση StyleSheets (CSS) - μιας γλώσσας μορφοποίησης για Ιστοσελίδες. Εκμάθηση Javascript - μιας γλώσσας προγραμματισμού για Ιστοσελίδες. Ενσωμάτωση Java Applets και Flash animations σε Ιστοσελίδες, Εγκατάσταση και ρυθμίσεις MySQL. Βασική χρήση της MySQL και ανάπτυξη απλών βάσεων δεδομένων με περιεχόμενο κατάλληλο για Ιστοσελίδες. Διασύνδεση Web Servers με βάσεις δεδομένων . Εγκατάσταση και ρυθμίσεις ΡΗΡ. Εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού ΡΗΡ. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού με Apache Web Server, (Χ)ΗΤΜL, ΡΗ Ρ και MySQL.

Πίσω

Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή

Ραδιοφωνική Παραγωγή. Το ραδιόφωνο ως μέσο επικοινωνίας - Ορθοφωνία, Ροή εκπομπής και εκφορά λόγου, Ραδιοφωνικό studio, ηχοληψία και ηχολήπτες, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, δελτίο ειδήσεων, η σχέση μουσικής και λόγου στο ραδιόφωνο, εκφώνηση κειμένων, μοντάζ, απευθείας συνδέσεις, λειτουργική δομή ραδιοφωνικών εκπομπών λόγου. Οργάνωση ραδιοφωνικού σταθμού, φιλοσοφία ραδιοφωνικού προγράμματος. Τηλεοπτική Παραγωγή. Η τηλεόραση ως μέσο επικοινωνίας - Εικόνα, ήχος, φωτισμός, video εγγραφή, κείμενα, τεχνικές, τεχνικοί, σκηνοθεσία, σκηνοθέτης, μικρόφωνα, μοντάζ, κάμερα, studio, ρεπορτάζ και είδη αυτού, δελτία ειδήσεων, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, pilot, video clip, talk show, ο λόγος στην τηλεόραση, φυσική εμφάνιση, ενδυματολογική περιβολή, κινησιολογία. Οργάνωση τηλεοπτικού σταθμού, φιλοσοφία τηλεοπτικού προγράμματος.

Πίσω

 

 

 

 

 
More Info
Greek