Μαθήματα ΣΤ εξαμήνου

Επεξεργασία Σήματος

Εισαγωγή στα ψηφιακά σήματα. Τρόποι αναπαράστασης. Θεμελιώδεις ακολουθίες. Περιοδικά ψηφιακά σήματα. Συμμετρικές ακολουθίες. Άρτιες και περιττές ακολουθίες. Πράξεις σημάτων. Συστήματα διακριτού χρόνου. Συνέλιξη. Ιδιότητες της συνέλιξης. Εξισώσεις διαφορών. Απόκριση συχνότητας. Ψηφιακά φίλτρα. Τύποι φίλτρων. Διασύνδεση συστημάτων. Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου. Ιδιότητες του μετασχηματισμού DTFT. Μετασχηματισμός Z. Το πεδίο σύγκλισης. Ιδιότητες του μετασχηματισμού Ζ. Αντίστροφος μετασχηματισμός Ζ. Δυναμοσειρές. Η διακριτή σειρά Fourier (DFS). Ιδιότητες του DFS. Ο μετασχηματισμός DFT. Ιδιότητες του μετασχηματισμού. Κυκλική Συνέλιξη. Σύγκριση κυκλικής με γραμμική συνέλιξη. Μέθοδος συνέλιξης overlap-save και overlap-add.

Πίσω

Αρχές Οικονομικής Επιστήμης

Το κύριο οικονομικό πρόβλημα. . Παραγωγικές δυνατότητες. Οικονομικό κύκλωμα και λειτουργίες του οικονομικού συστήματος. Μικροοικονομική θεωρία, η σημασία των αποφάσεων των οικονομικών μονάδων. Θεωρία χρησιμότητας και συμπεριφορά του καταναλωτή. Η λειτουργία των αγορών, ζήτηση και προσφορά. Θεωρία παραγωγής. Το κόστος παραγωγής. Συμπεριφορά οικονομικών μονάδων σε διάφορες μορφές αγοράς. Αμοιβές των συντελεστών παραγωγής και διανομή του εισοδήματος. Μακροοικονομικά μεγέθη. Θεωρία κατανάλωσης και αποταμίευσης. Θεωρία επενδύσεων. Χρήμα, τράπεζες. Πληθωρισμός και ανεργία. Δημόσιος τομέας. Διεθνής οικονομική

Πίσω

Εκπαιδευτικά Multimedia Προγράμματα

Θεωρίες διδασκαλίας. Βασικά χαρακτηριστικά λογισμικού. Πολυμέσα: εικόνα, ήχος, κινούμενη εικόνα. Παραδοσιακές και σύγχρονες μεθοδολογίες για τη βασισμένη σε πολυμέσα εκπαίδευση. Μαθήματα εκμάθησης. Υπερμέσα. Ασκήσεις. Προσομοιώσεις. Εξετάσεις. Η βασισμένη στο Web διδασκαλία. Μοντέλο σχεδίασης και ανάπτυξης. Θεωρίες της εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής διδασκαλίας. Τα χαρακτηριστικά και οι ισχυρισμοί κάθε θεωρίας. Nέες μεθοδολογίες διδασκαλίας. Παραδειγμάτων μεθοδολογιών. Ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών πολυμέσων. Στάδια ανάπτυξης εφαρμογών.

Πίσω

Προγραμματισμός Ροής Εργασιών

Διαδικασίες διαχείρισης έργων. Ανθρώπινο δυναμικό σε έργα ΜΜΕ. Οικονομικός προγραμματισμός έργων. Διαχείριση πόρων. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Διαχείριση υλικών πόρων. Εκτίμηση κόστους. Τεχνικές εκτίμησης και εμπειρικά μοντέλα, λειτουργικά σημεία έργου. Ανάλυση επικινδυνότητας έργων ΜΜΕ. Παράγοντες στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για την αποδοτικότητα ενός έργου. Τεχνικές και εργαλεία στη διαχείριση έργων. Δραστηριότητες, χρονική διάρκεια και αλληλεξαρτήσεις, κρίσιμο μονοπάτι (critical path), κρίσιμα σημεία (milestones). Περιγραφή των βασικών τεχνικών διαχείρισης έργων. Δίκτυο δραστηριοτήτων έργου (task network). Αλληλοεξαρτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων του έργου. Διάγραμμα αξιολόγησης και επιθεώρησης του έργου (PERT chart). Χρονική διάρκεια δραστηριοτήτων. Χρονοδιάγραμμα (GANΤT chart). Οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του έργου. Αλληλοεξαρτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων του έργου. Κρίσιμα σημεία (milestones). Διάγραμμα ανάθεσης καθηκόντων (staff allocation chart). Ανθρώπινο δυναμικό έργων ΜΜΕ. Ρόλοι και αρμοδιότητες. Ανάθεση καθηκόντων και παρακολούθηση. Case studies στη διαχείριση έργων ΜΜΕ. Τηλεοπτική εκπομπή. Ραδιοφωνική παραγωγή. Δημοσιογραφική έρευνα. Εισαγωγή στη διασφάλιση ποιότητας. Διασφάλιση ποιότητας σε έργα Μ Μ Ε.

Πίσω

Μαζική Επικοινωνία

Η διαδικασία της γένεσης και των μεταμορφώσεων της "εικονικής ιδεολογίας". Η επίδραση της «εικονικής ιδεολογίας» στη διαμόρφωση και τις λειτουργίες του πολιτικού λόγου. Η εξαρτησή του πολιτικού λόγου από τα ΜΜΕ. Τα προβλήματα της καταναλωτικής κοινωνίας. Πτυχές της ιδεολογίας των ΜΜΕ, αναφορικά με τις κοινωνικές τάξεις και τις πολιτικές ιδεολογίες, το φύλο, την εθνότητα και τη "φυλή", τη θρησκεία, τη γλώσσα και τις υπο-πολιτισμικές ομάδες.

Πίσω

Γραφιστική Τεχνολογίας web

Βασικές αρχές γραφιστικής στο διαδίκτυο. Σχεδιασμός της διεπαφής του χρήστη. Δομή σελίδας. Συμπεριφορά γραφικών σε σελίδες web. Αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Σχεδίαση με βάση τον φυλλομετρητή. Σχεδίαση με βάση την ταχύτητα πλοήγησης. Σχεδίαση σελίδας για δημοσίευση στο internet - Διαφορές με τον σχεδιασμό σελίδας τυπικού εγγράφου. Τα χαρακτηριστικά των γραφικών στο web. Βασικά formats αρχείων γραφικών στο web. Αρχεία γραφικών για εκμετάλευση χαμηλού εύρους ταχύτητας δικτύου. Ισοστάθμιση χρωμάτων σελίδας. Αισθητική χρώματος. Χρωματικά μοντέλα. Δημιουργία φόντου σε web σελίδες. Διαφανή γραφικά. Χάρτες-εικόνων (image maps). Εισαγωγή εικόνων σε web σελίδες μέσω σαρωτή. Δημιουργία κινούμενων εικόνων και συνθετικών ταινιών για το web.

Πίσω

 

 

 
More Info
Greek