Μαθήματα Ζ εξαμήνου

Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού, οι σπουδαστές αναλαμβάνουν εργασίες (μόνοι ή σε ομάδες) σε θεματικές περιοχές του προγράμματος σπουδών του Τμήματος τις οποίες και παρουσιάζουν σε ανοικτό ακροατήριο στο τέλος του κάθε εξαμήνου.

Πίσω

Οργάνωση ΜΜΕ

Οι κυριότερες θεωρητικές κατευθύνσεις που εξετάζουν το ρόλο των οργανώσεων στη συγκρότηση των κοινωνικών σχέσεων και των κοινωνικών δομών στις σύγχρονες κοινωνίες. Οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο κοινωνικό περιβάλλον και στις οργανώσεις. Η επικοινωνία και οι πρακτικές της στη λειτουργία των διαφόρων οργανώσεων. Η ανάπτυξη και η ευρύτατη χρήση των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών, οι οποίες συμβάλουν καθοριστικά στον επαναπροσδιορισμό των εργασιακών σχέσεων, των στόχων και των μορφών των οργανώσεων. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η οργάνωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σαν μηχανισμός λειτουργίας των ίδιων των μέσων και η παρουσίαση, μελέτη και ανάλυση των αντίστοιχων οργανογραμμάτων τόσο στον τοπικό όσο και στον εθνικής εμβέλειας Τύπο.

Πίσω

Μεταπαραγωγή

Εισαγωγή (τι είναι το στάδιο της μεταπαραγωγής και σε ποια φάση της παραγωγής μιας ταινίας αναφέρεται). Ιστορία και τεχνολογία επεξεργασίας βίντεο. Τα εργαλεία της μεταπαραγωγής του ήχου και της εικόνας. Τα είδη των κινηματογραφικών ταινιών. Τι είναι το μοντάζ και ποια τα διάφορα είδη του. Γραμμικό ή μη γραμμικό μοντάζ, off-line και on-line μοντάζ. Μεταπαραγωγή ήχου. Ορολογία. Συντελεστές και οργανόγραμμα της διαδικασίας της μεταπαραγωγής. Προγραμματισμός και προϋπολογισμός της διαδικασίας της μεταπαραγωγής. Συγχρονισμός εργαλείων. Ορολογία.

Πίσω

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και ΜΜΕ

Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ στις βιομηχανίες και επιχειρήσεις σχεδιασμού και παραγωγής εντύπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των Μ.Μ.Ε., της διαφήμισης και της τουριστικής και εκπαιδευτικής βιομηχανίας. Οι νέες διαστάσεις στη λειτουργία του Μάρκετινγκ με την ανάπτυξη της πληροφορικής, τις νέες τεχνολογίες, τις προοπτικές του διαδικτύου και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. To Viral Marketing, το Social Network Marketing και το Value added Marketing. Οι παράγοντες που επιδρούν και πώς αυτοί διαμορφώνουν το μίγμα μάρκετινγκ (marketing mix), το πλάνο μάρκετινγκ (marketing plan), την έρευνα αγοράς, τη συμπεριφορά καταναλωτή και το περιβάλλον του ανταγωνισμού. Νέες προοπτικές στην τμηματοποίηση και την τοποθέτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πρακτικό πεδίο (εργαστήρια) η παραπάνω ανάλυση εφαρμόζεται τόσο σε νέες και επιτυχημένες περιπτώσεις εταιρειών που προσαρμόστηκαν στη νέα πραγματικότητα εφαρμόζοντας το η-Επιχειρήν, αλλά και σε μια πληθώρα παραδοσιακών εταιρειών που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του διαδικτύου παράλληλα με την υπάρχουσα εμπορική δραστηριότητά τους.

Πίσω

Αρχές Δικαίου και ΜΜΕ

Η συνταγματική διάσταση του τύπου και της Ραδιο-τηλεόρασης. Το περιεχόμενο της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, η ελευθερία του τύπου και οι συνταγματικές εγγυήσεις της ραδιο-τηλεόρασης. Καθήκοντα και υποχρεώσεις των φορέων του τύπου και των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. Κανόνες δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και των Μ.Μ.Ε. Νομικό καθεστώς της τηλεόρασης και οι θεσμοί εποπτείας του ραδιο-τηλεοπτικού πεδίου. Προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας του πολίτη ως όριο της ελευθερίας των Μ.Μ.Ε. και το δικαίωμα της απάντησης.

Πίσω

Αγγλικά - Ορολογία

Γνώση της ορολογίας ειδικότητας στην Αγγλική γλώσσα. Μετατροπή κειμένων ειδικότητας στην Αγγλική γλώσσα και αντίστροφα. Εξάσκηση δεξιοτήτων με έμφαση στην προφορική επικοινωνία. Χρήση αυθεντικού υλικού και δραστηριότητες που σχετίζονται με το εξειδικευμένο πεδίο γνώση των σπουδαστών και του εργασιακού τους χώρου. Διδασκαλία Αγγλικών για συγκεκριμένους σκοπούς (e.s.p.) που εφάπτονται του γνωστικού αντικειμένου. Διαφήμιση, marketing, media, Information, Technology, Multimedia. Κατανόηση, επεξεργασία και μετατροπή κειμένων ειδικότητας, με απώτερο στόχο να αποκτηθεί ευχέρεια στην ενασχόληση με αυθεντικό υλικό και να διευκολυνθεί η χρήση της σχετικής βιβλιογραφίας για την κάλυψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αναγκών. Συνεχής αξιολόγηση της προόδου στα εργαστηριακά μαθήματα. Μαθητοκεντρική προσέγγιση με στόχο την δημιουργία (production). Επινόηση εργασιών (projects) σε συναφή θέματα επιλογής των σπουδαστών και παρουσίαση για την αξιολόγηση (project-based approach).

Πίσω

 

 

 


 
More Info
Greek