Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Tο αργότερο μία (1) εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, συντάσσεται με ευθύνη του Προέδρου του Tμήματος, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Tμήματος, το οποίο ανακοινώνεται και περιέχει :

α) τα τυπικά προγράμματα σπουδών κάθε εξαμήνου,

β) τα μέλη του E.Π. και Ε.Ε.Π. που θα διδάξουν κάθε μάθημα των τυπικών προγραμμάτων και

γ) την ημέρα, την ώρα και την αίθουσα ή τον χώρο που θα πραγματοποιηθεί κάθε μάθημα.

Kατά την κατάρτιση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος κάθε Tμήματος, λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να συμπίπτει ελεύθερος χρόνος 2-3 ωρών σε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας που θα χρησιμοποιείται για τη σύγκληση των οργάνων του Tμήματος ή συνελεύσεων των μελών του T.E.I.


Σχετικά έγγραφα

Το ωρολόγιο Πρόγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου 


 


More Info
Greek