Διδακτικά Συγγράμματα

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, όλα τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα καταρτίζουν την λίστα πολλαπλών συγγραμμάτων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών μέσω του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Μπορείτε να δείτε την λίστα με την πολλαπλή βιβλιογραφία των μαθημάτων του Τμήματος στον ιστότοπο του πληροφοριακού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα διδακτικά συγγράμματα που προτείνονται μπορείτε να βρείτε και στις αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Αναλυτικές οδηγίες για τους σπουδαστές του Τμήματος σχετικά με την χρήση της ηλεκτρονικής δήλωσης συγγραμμάτων μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ, μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα ενημερωτικό βίντεο με τον τρόπο χρήσης του συστήματος.


Σχετικοί σύνδεσμοι

Λίστα πολλαπλής βιβλιογραφίας Τμήματος ΠΛΗ&ΜΜΕ 2016-2017 (εξωτερικός σύνδεσμος)

 


More Info
Greek