Μαθήματα Γ εξαμήνου

Γραφικά Υπολογιστή (2301)

Μετασχηματισμοί στις δύο και τις τρεις διαστάσεις. Ομογενείς Συντεταγμένες. Σύνθεση Μετασχηματισμών. Διδιάστατοι Μετασχηματισμοί Παράστασης (Window -to-Viewport Transformation). Πίνακες Μετασχηματισμών στο Χώρο Τριών Διαστάσεων. Αποκοπή στις Δύο Διαστάσεις. Αποκοπή ευθειών. Αποκοπή πολυγώνων. Αποκοπή στις Τρεις Διαστάσεις. Προβολές 3Δ σε 2Δ. Παραμετρικές Καμπύλες και Επιφάνειες. Καμπύλες Bezier. Καμπύλες B-Spline. Αλγόριθμοι Απόκρυψης. Διαγραφή Πίσω Επιφανειών. Αλγόριθμοι Απόκρυψης Ακμών. Αλγόριθμοι Απόκρυψης Επιφανειών. Απόκρυψη Τριδιάστατων Μαθηματικών Επιφανειών.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι σπουδαστές θα ασκηθούν στην χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών υπολογιστή όπως το 3ds MAX.

|Πίσω|

Ψηφιακός Σχεδιασμός Εντύπων Μέσων (2302)

Βασικές αρχές σύνθεσης σχημάτων και τυπογραφικών στοιχείων. Σημειολογική αξία χρωμάτων, σχημάτων και σύνθεσή τους για την μετάδοση οπτικών μηνυμάτων. Αφαιρετική προσέγγιση εικόνας με στόχο την άμεση αναγνώριση του μηνύματος. Γενικές αρχές εντύπου - βάρος κειμένου σε σχέση με την εικόνα. Αναλύονται και εφαρμόζονται έννοιες και αξίες όπως γραμμικό, τονικό, χρωματικό. Εφαρμογή αυτών των αξιών σε συνδυασμό με τα κατάλληλα τυπογραφικά στοιχεία, σε Γραφιστικές εφαρμογές, όπως καταχωρήσεις και έντυπα.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα: adobe illustrator, adobe in design, adobe photoshop για την άσκηση των σπουδαστών στον σχεδιασμό έντυπων μέσων.

|Πίσω|

Τυπογραφία, Σελιδοποίηση και Παραγωγή Εντύπου (2303)

Η οπτικοποίηση ενός μηνύματος σε ένα πολυσέλιδο έντυπο με βασικό πυρήνα δεδομένων τα κείμενα απαιτεί ορθότητα τόσο στην χρήση των τυπογραφικών στοιχείων όσο και στον ίδιο το χώρο (επίπεδο) της σελίδας που επιλέγεται. Η ανάπτυξη ενός πολυσέλιδου εντύπου με βάση τα προηγούμενα απαιτεί γνώσεις και οι γνώσεις που χρειάζονται για να προετοιμαστεί σωστά για την διαδικασία παραγωγής είναι τα αντικείμενα του μαθήματος.Το μάθημα επίσης αναφέρεται στην αισθητική Τυπογραφία, δηλαδή στην εκμάθηση όλων των τρόπων ανάλυσης του κασέ καθώς και τη δημιουργία, (σχεδιασμό και σύνθεση) όλων εκείνων των τυπογραφικών στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση οποιουδήποτε έντυπου υλικού (περιοδικού, βιβλίου, κ.λπ.) Εξάσκηση στην προετοιμασία του τελικού σταδίου της μακέτας ώστε το έντυπο να μπορεί να παραδοθεί στον τυπογράφο για εκτύπωση.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι σπουδαστές θα κάνουν χρήση προγραμμάτων adobe in design, quark x press, adobe acrobat, και ένα πρόγραμμα ηλ. Μοντάζ για την πρακτική εξάσκησή τους στην παραγωγή εντύπων.

|Πίσω|

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (2304)

Βασική δομή των Η/Υ. Εντολές μηχανής και προγράμματα. Οργάνωση λειτουργιών Ε/Ε. Η μνήμη του υπολογιστή. Βασική μονάδα επεξεργασίας. Περιφερειακές συσκευές. Οικογένειες επεξεργαστών. Οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (CPU). Παράλληλη επεξεργασία. Συστήματα πολλαπλών επεξεργαστών (MIMD, SIMD). Μορφές αναπαράστασης αριθμητικών δεδομένων (σταθερής και κινητής υποδιαστολής). Δομή και χαρακτηριστικά των Ομάδων Εντολών που υποστηρίζει η κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Αρχιτεκτονική συνόλου εντολών, τύποι συνόλου εντολών. Υλοποίηση αριθμητικής. Δίαυλοι. Τεχνολογίες και μεθοδολογίες σχεδίασης της μνήμης του υπολογιστή. Συμπεριφορά και διαχείριση μνήμης πολλαπλών επιπέδων ιεραρχίας. Σύγκριση αρχιτεκτονικών RISC και CISC. Ιδεατή Μνήμη. Tύποι διευθυνσιοδότησης για τη διαχείριση των δεδομένων από και προς τη μνήμη. Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τον σπουδαστή σε θέματα εσωτερικής δομής, αρχιτεκτονικής, οργάνωσης, και κατασκευής των σύγχρονων υπολογιστών και των μικροεπεξεργαστών τους. Εμβαθύνει στις αρχές σχεδίασης και λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων και των υπομονάδων τους, στους τρόπους επικοινωνίας υπομονάδων και περιφερειακών συσκευών, τις τεχνολογίες κατασκευής υπομονάδων Η/Υ, και τον προγραμματισμό μικροεπεξεργαστών σε επίπεδο γλώσσας μηχανής.

|Πίσω|

Πολιτική Οικονομία Έντυπων και Οπτικο-ακουστικών Μέσων (2305)

Η βιομηχανία των Μέσων βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο ριζικών αλλαγών καθώς η ενίσχυση του ρόλου των αγορών, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας και η ψηφιοποίηση του περιεχομένου μεταβάλλουν τους όρους του ανταγωνισμού και βασικά χαρακτηριστικά της αξιακής αλυσίδας. Η επίδραση των Μέσων στη συνολική λειτουργία του οικονομικού μηχανισμού αναβαθμίζεται όπως και η σημασία τους ως κοινωνικού θεσμού. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των σύγχρονων εξελίξεων που διαμορφώνουν τα νέα δεδομένα στη βιομηχανία των έντυπων και οπτικοακουστικών μέσων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Αρχικά θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε μια σειρά από συνδεδεμένα μεταξύ τους φαινόμενα που οδήγησαν στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας αγοράς στο χώρο των Μέσων και στην ανάδειξη μιας μικρής ομάδας γιγαντιαίων πολυεθνικών ομίλων που επεκτείνουν τη δράση τους σ’ ολόκληρο το φάσμα της επικοινωνίας και του πολιτισμού συγκεντρώνοντας τεράστια οικονομική και πολιτική δύναμη. Από την άποψη αυτή ιδιαίτερη σημασία έχει η συρρίκνωση του ρόλου του κράτους και η σχεδόν πλήρης κυριαρχία του εμπορευματικού μοντέλου. Παράλληλα, η ψηφιοποίηση της πληροφορίας και η επανάσταση στις τηλεπικοινωνίες οδηγούν στον πολλαπλασιασμό των διαύλων ενημέρωσης και επικοινωνίας, στην αλλαγή της ίδιας της φύσης της επικοινωνίας, στο υπερκείμενο, τα πολυμέσα και σε μια νέα δικτυακή οικονομία. Τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο αγορών στις οποίες απευθύνονται τα ΜΜΕ, δηλαδή αυτής του περιεχομένου και της διαφημιστικής αγοράς, θα μας απασχολήσουν τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς. Στα πλαίσια αυτά αναλύονται οι προτιμήσεις του Ελληνικού αναγνωστικού και τηλεοπτικού κοινού ανάλογα με δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά, διαχρονικά αλλά και σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα εξετάζουμε την εξέλιξη των εθνικών εφημερίδων στη χώρα μας, την άνοδο του τοπικού και θεματικού τύπου και των ειδικευμένων περιοδικών, τα δεδομένα που προσδιορίζουν την αγορά του βιβλίου και τις συζητήσεις αναφορικά με τη σημασία και το ρόλο των μετρήσεων τηλεθέασης.

|Πίσω|

Διαφήμιση και Επικοινωνία (2306)

Ιστορία της διαφήμισης. Ορισμός και στόχοι της διαφήμισης. Κοινωνία, άτομο, διαφήμιση. Μετάδοση της πληροφορίας και διαφήμιση. Κατηγορίες διαφήμισης. Η συσχέτιση της διαφήμισης με τα άλλα στοιχεία του μίγματος Μάρκετινγκ στη θεωρία και στην πράξη. Περιγραφή, Οργάνωση, Λειτουργία των τμημάτων στη διαφημιστική εταιρεία. Περιγραφή, Οργάνωση, Λειτουργία των τμημάτων στα Γραφεία Μέσων (Media Shops). Η συνεργασία του διαφημιζόμενου, της διαφημιστικής εκστρατείας του γραφείου μέσων. Αριστεία Κοινωνικής Προσφοράς. Δεοντολογία στη διαφήμιση. Η διαφήμιση και η επίδρασή της στην κοινωνία. Παράγοντες που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα σε μία χώρα και πώς επηρεάζουν τη διαφήμιση. Περιπτωσιακές μελέτες από τη διαφημιστική προβολή πολιτιστικών, καταναλωτικών, βιομηχανικών αγαθών/ προϊόντων/ υπηρεσιών.

|Πίσω|

 

 
More Info
Greek