Μαθήματα Ε εξαμήνου

Παραγωγή Πολυμεσικών Εφαρμογών (2501)

Γενικές έννοιες των πολυμέσων. Τι είναι τα πολυμέσα. Οργάνωση παραγωγής και σύνθεση ομάδας παραγωγής πολυμεσικών εφαρμογών. Τα στάδια παραγωγής ενός τίτλου. Παραγωγή Πολυμεσικών Εφαρμογών μέσω διαδικτύου. Στάδιο προετοιμασίας - επιλογής θέματος. Προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα του έργου. Σχεδιασμός του περιεχομένου. Η δημιουργία ενός πιλότου (demo). Μοντέλο στο χαρτί. Διαδραστικός σχεδιασμός. Οπτικοακουστικό υλικό και ηλεκτρονική υλοποίηση. Προγραμματισμός. 'Έλεγχος. Προώθηση και διανομή. Ανάπτυξη μιας εφαρμογής πολυμέσων. Εργαλεία συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων. Σχεδιασμός του περιεχομένου της πολυμεσικής εφαρμογής. Οι πληροφορίες των πολυμέσων. Οργανόγραμμα και Χάρτης πλοήγησης. Διαδραστικότητα στις εφαρμογές πολυμέσων (interactivity). Αμφίδρομα σενάρια. Διαχείριση αρχείων των πληροφοριών στα πολυμέσα. Το υλικό που απαιτείται για την ανάπτυξη πολυμέσων. Σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας (GUI). Σχεδιασμός υπερσυνδέσμων και ενεργών ζωνών κειμένου, εικόνας. Εργαλεία για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι σπουδαστές θα χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένα προγράμματα δημιουργίας πολυμεσικών εφαρμογών σε διάφορες πραγματικές εφαρμογές και έργα.

|Πίσω|

Σχεδιασμός Συστημάτων Υλικού και Λογισμικού (2502)

Η σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της πληροφορικής τεχνολογίας. Η πολυπλοκότητα των σημερινών συστημάτων, ιδιαίτερα των ενσωματωμένων (όπως π.χ. τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα επεξεργασίας εικόνας, συστήματα μετάδοσης δεδομένων κλπ.) έχει αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα υλικού (π.χ. VLSI). Οι δυνατότητες των εν λόγω τεχνολογιών εξελίσσονται ραγδαία έτσι ώστε η χρηστικότητα τους για την υλοποίηση συστημάτων να επικαλύπτεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χρειάζεται η ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους στο επίπεδο συστήματος, η ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους σε χαμηλό επίπεδο σχεδίασης καθώς επίσης η χρήση ενιαίων εργαλείων και τεχνικών για την σχεδίαση αυτών των συστημάτων. Σκοπός του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδίασης και τις ιδιαιτερότητες της σχεδίασης συστημάτων υλικού/λογισμικού, ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογών. Γιατί ενσωματώνουμε μικροεπεξεργαστές στα συστήματα. Ποιες είναι οι δυσκολίες σχετικά με την ενσωμάτωση των μικροεπεξεργαστών. Μεθοδολογίες σχεδίασης. Περιγραφή σχεδίασης ενσωματωμένου συστήματος με τη UML. Ανασκόπηση της ταξινόμησης της αρχιτεκτονικής υπολογιστών και της συμβολικής γλώσσας. Μηχανισμοί Εισόδου και Εξόδου. Κατάσταση λειτουργίας επιβλέποντος, εξαιρέσεις και παγίδες. Διαχείριση μνήμης και μετάφραση διεύθυνσης. Κρυφές Μνήμες. Με ποιο τρόπο επηρεάζει η αρχιτεκτονική την απόδοση ενός προγράμματος. Με ποιο τρόπο επηρεάζει η αρχιτεκτονική την κατανάλωση ισχύος ενός προγράμματος. Δίαυλοι της CPU, συσκευές Εισόδου/Εξόδου, και διασύνδεση. Σχεδίαση προγράμματος και μοτίβα σχεδίασης. Μοντέλα προγραμμάτων, όπως γραφήματα ροής δεδομένων και γραφήματα ροής ελέγχου. Εισαγωγή στις μεθόδους μεταγλώττισης. Βελτιστοποίηση προγραμμάτων ως προς την ταχύτητα, το μέγεθος και την κατανάλωση ισχύος. Πως δοκιμάζουμε τα προγράμματα για την επαλήθευση της ορθότητάς τους. Η αφαίρεση της διεργασίας. Θεματική εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων. Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Διαδιεργασιακή επικοινωνία. Ανάλυση απόδοσης και κατανάλωση ισχύος. Eπιταχυντές υλικού. Ανάλυση απόδοσης. Αρχιτεκτονικά πρότυπα. Σχεδίαση αρχιτεκτονικής: χρονοπρογραμματισμός και κατανομή. Δικτυωμένα ενσωματωμένα συστήματα.

|Πίσω|

Προχωρημένα θέματα γραφικών Υπολογιστή (2503)

Μοντέλα φωτισμού. Μοντέλα ανάκλασης. Αλγόριθμοι φωτισμού με βάση το μοντέλο Phong. Απεικόνιση υφής και ανάγλυφου. Μετασχηματισμοί στον χώρο της υφής. Αλγόριθμοι παρακολούθησης ακτίνας (ray tracing). Βασική μέθοδος παρακολούθησης ακτίνας. Τομές ακτίνας με αντικείμενα. Συνθετικές ταινίες. Παραδείγματα – Εφαρμογές τους. Τεχνικές Παρεμβολής. Γραμμική – μη γραμμική παρεμβολή. Τετραγωνική και κυβική παρεμβολή. Παραμετρικές τεχνικές παρεμβολής. Η τετραγωνική και κυβική παραμετρική παρεμβολή. Η ερμητιανή και η παραβολική παρεμβολή. Παρεμβολή με καμπύλες Bezier. Τρόποι δημιουργίας συνθετικών ταινιών. Η μέθοδος με τα καρέ κλειδιά. Η μέθοδος του σταθερού σκηνικού. Η διεργασιακή μέθοδος. Αντικείμενα με συνδέσμους. Αλληλεπιδρασιακή μέθοδος. Παραστασιακή μέθοδος. Ελεύθερη παραμόρφωση, ανυσματική παραμόρφωση. Συνθετικοί άνθρωποι. Μεταμόρφωση. Η μετακίνηση με τεχνικές splines. Μετακίνηση με διανύσματα. .Άλλες τεχνικές μεταμόρφωσης. Μεταμόρφωση ταινιών. Μεταμόρφωση πολλαπλών εικόνων. Μεταμόρφωση σε 3 διαστάσεις.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι σπουδαστές θα χρησιμοποιήσουν προγράμματα δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών και animation για την δημιουργία συνθετικών ταινιών με φωτορεαλισμό. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα 3ds MAX Studio, Maya και Poser, τα οποία είναι και τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα επαγγελματικά.

|Πίσω|

Ραδιοφωνική Παραγωγή (2504)

Τα χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου. Το ραδιοφωνικό στούντιο. Τα βασικά στοιχεία του ραδιοφωνικού στούντιο. Παραγωγή Ψηφιακού Ήχου. Η ραδιοφωνική κονσόλα. Τα μικρόφωνα. Ψηφιακά συστήματα παραγωγής μουσικής. Προγράμματα αυτοματοποίησης ραδιοφωνικού προγράμματος. Τα μηχανήματα επεξεργασίας ήχου. Οι ρόλοι των εργαζόμενων σε ραδιοφωνικό στούντιο. Το ραδιόφωνο ως μέσο επικοινωνίας, Ορθοφωνία, ροή εκπομπής και εκφορά λόγου, ηχοληψία και ηχολήπτες, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, δελτίο ειδήσεων, η σχέση μουσικής και λόγου στο ραδιόφωνο, εκφώνηση κειμένων, μοντάζ, απευθείας συνδέσεις, λειτουργική δομή ραδιοφωνικών εκπομπών λόγου. Οργάνωση ραδιοφωνικού σταθμού, φιλοσοφία ραδιοφωνικού προγράμματος.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν στο ραδιοφωνικό στούντιο του Τμήματος και θα δημιουργήσουν τις δικές τους ραδιοφωνικές παραγωγές.

|Πίσω|

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (2505)

Βασικά στοιχεία ψηφιακών εικόνων. Μετασχηματισμοί Εικόνων. Ο μετασχηματισμός Fourier. Βασικές ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier. Ο μετασχηματισμός FFT. Αλγόριθμοι βελτίωσης της ποιότητας των εικόνων. Βελτίωση με χρήση τεχνικών στο πεδίο του χώρου και στο πεδίο της συχνότητας. Αποκατάσταση εικόνας. Σχεδιασμός φίλτρων αποκατάστασης εικόνας. Κατάτμηση εικόνας. Αλγόριθμοι ανίχνευσης σημείου σε εικόνα. Αλγόριθμοι ανίχνευσης γραμμών σε εικόνα. Αλγόριθμοι ανίχνευσης ακμών εικόνας. Συνδυαστική ανίχνευση. Τεχνικές κατωφλίωσης. Κατάτμηση με χρήση region-oriented αλγορίθμων. Region growing, region merging, region splitting.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα γίνει χρήση προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα για την εφαρμογή των αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας σε πραγματικά προβλήματα.

|Πίσω|

 
More Info
Greek