Μαθήματα Ζ εξαμήνου

Διάδραση Ανθρώπου – Μηχανής (2701-a)

Σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση θεωρητικών μοντέλων που αφορούν στην αλληλεπίδραση ανθρώπων μηχανών, και μελέτη των τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων για τη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων λογισμικού. Εισαγωγή, επισκόπηση γνωστικής περιοχής Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής. Μοντελοποίηση του ανθρώπου ως χρήστη υπολογιστικού συστήματος. Γνωσιακά μοντέλα, αντίληψη και αναπαράσταση, προσοχή και μνήμη, αναπαράσταση και οργάνωση γνώσης, νοητικά μοντέλα, νοητικά μοντέλα χρήστη, μοντέλα ομάδων χρηστών. Τεχνολογίες αλληλεπίδρασης: Συσκευές εισόδου/εξόδου, στιλ αλληλεπίδρασης, απ' ευθείας χειρισμός, συστήματα υποστήριξης συνεργασίας, εικονική πραγματικότητα, υποστηρικτική τεχνολογία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μεθοδολογίες σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων: Ανθρωποκεντρική σχεδίαση, απαιτήσεις ευχρηστίας, Ανάλυση εργασιών (Task Analysis), Μοντέλα GOMS, Μέθοδοι περιγραφής διαλόγου, σχεδίαση διεπιφανειών, ευχρηστία και προσβασιμότητα εφαρμογών διαδικτύου. Τεχνικές αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Συνεργασίας (groupware): Σύγχρονες και ασύγχρονες εφαρμογές συνεργασίας, αξιολόγηση ευχρηστίας συνεργατικών συστημάτων.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα σχεδιάσουν μια σειρά από διαδραστικές πολυμεσικές και διαδικτυακές εφαρμογές στηριζόμενοι στις θεωρίες που έχουν γνωρίσει στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος για να εφαρμοστούν σε information kiosks και οθόνες αφής που αποτελούν μέρος του εργαστηριακού εξοπλισμού του Τμήματος.

|Πίσω|

Ψηφιακή Τηλεόραση και Ραδιόφωνο (2701-b)

Εισαγωγή στην ψηφιακή τηλεόραση. Σύγκριση αναλογικής και ψηφιακής τηλεόρασης. Βασικές αρχές ψηφιακής τηλεόρασης. Εκπομπή σήματος στην ψηφιακή τηλεόραση: MPEG-2, DVB, MHP, ISDB-BML. Παραδείγματα χρήσης της τεχνολογίας ψηφιακής τηλεόρασης: Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος, Ειδήσεις, pay-per-view, video on demand, εκπαίδευση, αγορές, παιχνίδια, βασικές υπηρεσίες διαδικτύου, ΜΜΕ, υγεία. Αρχές metadata. Το πρότυπο MPEG-7. Καινοτομίες της ψηφιακής τηλεόρασης. Ψηφιακή παραγωγή και μετάδοση σήματος. Αλληλεπίδραση του χρήστη με την τηλεόραση. Προσωποποίηση της τηλεόρασης(tv personalization). Άλλες εφαρμογές της ψηφιακής τηλεόρασης: 3D-TV, wearable TV κλπ. Εισαγωγή στο ψηφιακό ραδιόφωνο. Τα διεθνή πρότυπα του ψηφιακού ραδιοφώνου. Το φυσικό κανάλι μετάδοσης. Το σύστημα μετάδοσης του ψηφιακού ραδιοφώνου (DAB). Υπηρεσίες ήχου και εφαρμογές του ψηφιακού ραδιοφώνου.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα έρθουν σε επαφή με τον εξοπλισμό της ψηφιακής τηλεόρασης, ενώ μέσω προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα θα μάθουν τους βασικούς κώδικες συμπίεσης του τηλεοπτικού σήματος (DCT, MPEG). Επιπρόσθετα θα γνωρίσουν τις τεχνολογίες του ψηφιακού ραδιοφώνου με εξοπλισμό του εργαστηρίου Ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής του Τμήματος.

|Πίσω|

Δίκαιο ΜΜΕ (2702)

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του δικαίου των Μ.Μ.Ε. εξετάζεται η συνταγματική διάσταση του Τύπου και της Ραδιο-τηλεόρασης. Γίνεται διεξοδική αναφορά στο περιεχόμενο της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, στην ελευθερία του Τύπου και στις συνταγματικές εγγυήσεις της ραδιο-τηλεόρασης. Από τις συνταγματικές διατάξεις (αλλά και από το δίκαιο εν γένει) απορρέουν καθήκοντα και υποχρεώσεις για τους φορείς του Τύπου και των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. απέναντι στο κοινό τους. Τα καθήκοντα αυτά αποτελούν την ιδεολογική βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται οι κανόνες δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και των Μ.Μ.Ε. εν γένει, κανόνες οι οποίοι εξετάζονται διεξοδικά στο επιλεγόμενο μάθημα με τίτλο "Ηθική και δεοντολογία των Μ.Μ.Ε.". Στη συνέχεια εξετάζεται το νομικό καθεστώς της τηλεόρασης και οι θεσμοί εποπτείας του ραδιο-τηλεοπτικού πεδίου. Τέλος εξετάζεται η προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας του πολίτη ως όριο της ελευθερίας των Μ.Μ.Ε. και το δικαίωμα απάντησης.

|Πίσω|

Παραγωγή Οπτικο-ακουστικών Έργων (2703)

Η βιομηχανία των Μέσων βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο ριζικών αλλαγών καθώς η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας αλλά και η ψηφιοποίηση του περιεχομένου μεταβάλλουν το πεδίο των σύγχρονων Μέσων. Τι είναι ένα οπτικοακουστικό έργο και πως αυτό εντάσσεται στα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα. Πως οι εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες σχετίζονται με τα οπτικοακουστικά έργα (εικονικές αναπαραστάσεις και ξεναγήσεις, διαδραστικά έργα, κα).

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι σπουδαστές θα κάνουν συνδυασμένη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων δημιουργίας, επεξεργασίας, παραγωγής και μεταπαραγωγής εικόνας, ήχου και βίντεο τα οποία χρησιμοποιούνται και επαγγελματικά για την δημιουργία ολοκληρωμένων οπτικοακουστικών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πακέτα Adobe Audition, Adobe Photoshop, Avid Liquid και Adobe After Effects.

|Πίσω|

Τηλεοπτική Παραγωγή (2704)

Η τηλεόραση μέσα στο πλέγμα των μέσων επικοινωνίας. Στοιχεία της εξέλιξης της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πως λειτουργεί ένας τηλεοπτικός σταθμός, η εσωτερική του οργάνωση και διάρθρωση, τα τμήματά του. Ο τηλεοπτικός λόγος ως υποδιαίρεση του δημοσιογραφικού λόγου. Τα είδη και οι κατηγορίες των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Η παραγωγή των τηλεοπτικών προγραμμάτων, η εσωτερική διάρθρωση μιας ομάδας παραγωγής και πως αυτή λειτουργεί. Οι βασικοί συντελεστές και παράγοντες στην δημιουργία της τηλεοπτικής εικόνας (καλλιτεχνικές και τεχνικές ειδικότητες). Πρακτική άσκηση.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι σπουδαστές θα ασκηθούν στο τηλεοπτικό στούντιο του Τμήματος, σχεδιάζοντας και οργανώνοντας την παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών για την μετάδοσή τους μέσω διαδικτύου.

|Πίσω|

Διαδικτυακή Δημοσιογραφία και Επικοινωνία (2705-a)

Εισαγωγή. Ο ρόλος των νέων μέσων στην δημοσιογραφία. Online Δημοσιογραφία. Νέα εργαλεία για την συλλογή των ειδήσεων. Ηθική των νέων μέσων ενημέρωσης. Το νέο newsroom. Διαχείρηση του νέου newsroom. Οι νέοι τύποι ακροατηρίου. Επιχειρηματικά μοντέλα των νέων μέσων. Νέα μέσα και εκπαίδευση. Προετοιμάζοντας τους νέους δημοσιογράφους της νέας εποχής. Προοπτικές εργασίας στην διαδικτυακή δημοσιογραφία. Κοινωνική δημοσιογραφία. Τα blogs. Τηλεόραση και ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου.

|Πίσω|

 

Μεθοδολογία Δημοσιογραφικής Έρευνας (2705-b)

Τα blogs ως μέσο συλλογής και ανάλυσης των ειδήσεων. Αναζήτηση πέρα από το google. Τρόποι εύρεσης αξιόπιστων ειδήσεων στο διαδίκτυο. Βασικές τεχνικές αναζήτησης. Προχωρημένες τεχνικές αναζήτησης. Αναζήτηση σε αρχεία ειδήσεων. Έρευνα ειδήσεων σε πολυμέσα. Αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Διαδικτυακοί τόποι και σύνδεσμοι για δημοσιογράφους.

|Πίσω|

Αγγλικά – Ορολογία (2706)

Προχωρημένα θέματα αγγλικής ορολογίας σχετικά με την πληροφορική και τα ΜΜΕ.

|Πίσω|

 
More Info
Greek