Γενικές Πληροφορίες

Ίδρυση

Το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ, ιδρύθηκε το 2003 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/17.09.2003) και άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 με έδρα την πόλη του Πύργου. Αποστολή του Τμήματος είναι η κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου των σύγχρονων τεχνολογιών των Πληροφοριακών Συστημάτων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η δημιουργία στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, πλαισιωμένες με επιστημονικές γνώσεις στον τομέα της μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Αποστολή

Οι μεταλλάξεις που έχουν συντελεστεί στην δομή και τον χαρακτήρα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έχουν καταστήσει την τεχνολογία σημαντικό παράγοντα τόσο στον οργανωτικό μετασχηματισμό τους, όσο και στην ανάπτυξη νέου «τύπου» Μέσων (π.χ. διαμόρφωση ηλεκτρονικής γραφής στο διαδίκτυο, δημοσιογραφία on-line, δημοσιογραφία μέσω blogging, ζωντανή παραγωγή ραδιο-τηλεοπτικού προγράμματος μέσω διαδικτύου κλπ). Σύμφωνα με όλες τις δημοσιευμένες έρευνες, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση στελεχών στον χώρο των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αποστολή του Τμήματος είναι να προσφέρει ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που θα προετοιμάζει εξειδικευμένα στελέχη τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν στο υπό διαμόρφωση νέο τεχνολογικό περιβάλλον των ΜΜΕ.

Περιγραφή Πτυχιούχων

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 181 (τεύχος ΦΕΚ 244/1-12-2008, τεύχος Α).

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έτσι ώστε να:

 • Αναλύουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν εφαρμογές πολυμέσων.

 • Παράγουν προϊόντα όπως ταινίες, διαφημιστικά, ντοκιμαντέρ, video clips και υλικά παρουσίασης

 • Επεξεργάζονται το παραγόμενο οπτικο-ακουστικό υλικό (post-production)

 • Δημιουργούν γραφικά υπολογιστών σε δύο και τρεις διαστάσεις καθώς επίσης και συνθετικές ταινίες (animation)

 • Αναπτύσσουν δικτυακές εφαρμογές και να διαχειρίζονται δικτυακούς ιστοτόπους.

 • Παράγουν ραδιο-τηλεοπτική εκπομπή μέσω διαδικτύου.

 • Έχουν την γραφιστική και σελιδοποιητική επιμέλεια και την προεκτυπωτική εποπτεία κάθε είδους εντύπου (εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες, διαφημιστικά φυλλάδια, κλπ).

 • Έχουν την γραφιστική επιμέλεια ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (newsletters, παρουσιάσεων κλπ).

 • Χειρίζονται ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης δημοσιογραφικής ύλης που αυτοματοποιούν ολόκληρη την ροή εργασίας μια εφημερίδας.

 • Γνωρίζουν τον τρόπο επιτυχούς επικοινωνίας με τον θεατή, ακροατή αναγνώστη.

 • Προγραμματίζουν και να αυτοματοποιούν την λειτουργία και την ροή των εργασιών στις μονάδες ΜΜΕ.

 • Εγκαθιστούν, χειρίζονται και προγραμματίζουν εύρος υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών ήχου, εικόνας, βίντεο.

 


Σχετικά έγγραφα

   ΦΕΚ 222/17-9-2003 (τεύχος Α) - Ίδρυση του Τμήματος ΠΛΗ&ΜΜΕ 

 


More Info
Greek