Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ βρίσκεται στην πόλη του Πύργου στην οδό Ρ. Φεραίου, 27100 σε ένα κτιριακό συγκρότημα που αποτελείται από δύο πτέρυγες (Ανατολική και Κεντρική). Στην κεντρική πτέρυγα βρίσκονται οι χώροι της Γραμματείας, της Βιβλιοθήκης και του Προέδρου του Τμήματος, ενώ στην Ανατολική πτέρυγα βρίσκονται οι Εργαστηριακoί χώροι, οι Αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία των καθηγητών. Στις παρακάτω εικόνες μπορείτε να δείτε τις κατόψεις των κτιρίων με τους σημαντικότερους χώρους σημειωμένους.

Κάτοψη Ισογείου

Κάτοψη Α' ορόφου 

 

 
 
 
 

 

 


More Info
Greek