Πιστοποιητικό γνώσης Υπολογιστών PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία ΠΛΗ&ΜΜΕ   
Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2011 11:36

Ανακοινώνεται ότι στους σπουδαστές του Τμήματος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 25/4-5-2011 απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ Πάτρας (Θέμα 62), χορηγείται  βεβαίωση πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι σπουδαστές του Τμήματος θα πρέπει να ανήκουν στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, σε εξάμηνο τουλάχιστον Δ' και να έχουν κατοχυρώσει επιτυχώς τα παρακάτω έξι (6) μαθήματα εξαμήνων Α μέχρι και Δ:
  • Εισαγωγή στην Πληροφορική (Θεωρία και Εργαστήριο), Α' εξαμήνου
  • Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση  (Θεωρία και Εργαστήριο), Α' εξαμήνου
  • Προγραμματισμός Η/Υ (Θεωρία και Εργαστήριο), Β' εξαμήνου
  • Βάσεις Δεδομένων (Θεωρία και Εργαστήριο), Β' εξαμήνου
  • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Θεωρία), Γ' εξαμήνου
  • Δίκτυα Υπολογιστών (Θεωρία και Εργαστήριο), Δ' εξαμήνου
Οι σπουδαστές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος για την χορήγηση της παραπάνω βεβαίωσης πιστοποίησης.
 
More Info
Greek