Πρότυπο σύνταξης και μορφοποίησης Πτυχιακής Εργασίας PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία ΠΛΗ&ΜΜΕ   
Πέμπτη, 25 Μάιος 2017 18:03

Σχετικά με την σύνταξη και μορφοποίηση της πτυχιακής τους εργασίας οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις παρακάτω οδηγίες.

Οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να ακολουθούν το πρότυπο συγγραφής πτυχιακής εργασίας του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας όπως έχει προταθεί και εγκριθεί από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ. Για την διευκόλυνση τους, οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν το πρότυπο αρχείο Word το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και σε μορφή pdf.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην Δήλωση Περι λογοκλοπής (και σε αρχείο Word) την οποία θα πρέπει να έχουν συμπεριλάβει οι φοιτητές στην εργασία τους υπογεγραμμένη και στην έντυπη έκδοση, αλλά και στην ηλεκτρονική (αρχείο Word, PDF) ψηφιοποιημένη μέσω σαρωτή. Τέλος, προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στις αναφορές της εργασίας (references) οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούν διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα (APA, Harvard, IEEE κλπ) και να έχουν συμπεριληφθεί στο αρχείο Word της εργασίας.

Περισσότερα για τον τρόπο εισαγωγής αναφορών στο αρχείο της πτυχιακής εργασίας μπορείτε να βρείτε στο πρότυπο (template) της εργασίας (Παράρτημα Β).

 

 
More Info
Greek