Τον Οκτώβριο του 2004 ιδρύεται ο σύλλογος σπουδαστών του Παραρτήματος Πύργου του Τ.Ε.Ι. Πάτρας. Τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου είναι ενενήντα πέντε (95) σπουδαστές.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 • ο εντοπισμός, η μελέτη και η επίλυση όλων των προβλημάτων που απασχολούν τους σπουδαστές - μέλη του. 
 • η ανάπτυξη του πνεύματος, της φιλίας της συναδέλφωσης και της αλληλεγγύης των μελών του. 
 • η προάσπιση της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και η διαφύλαξη του ακαδημαϊκού ασύλου. 
 • η καλλιέργεια και κατοχύρωση ελεύθερου και καλόπιστου διαλόγου πάνω σε θέματα επιστημονικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτικά. 
 • η μαζική ή ατομική συμμετοχή των σπουδαστών σε κάθε μορφή κοινωνικής, πολιτιστικής, πολιτικής, ή ψυχαγωγικής εκδήλωσης. 
 • η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων με απώτερο σκοπό την επίλυση των προβλημάτων των μελών και του παραρτήματος Πύργου του Τ.Ε.Ι. Πατρών.
 • η συμβολή σε όλες τις διαδικασίες που αποσκοπούν στη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων από το T.E.I, σπουδών 
 • η κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και ο αγώνας για την καλυτέρευση των όρων εκπαίδευσης και διαβίωσης των σπουδαστών στο T.E.I. 
 • η διαμέσου των συνδικαλιστικών διαδικασιών διασφάλιση των σπουδαστικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του. 
 • η προστασία του περιβάλλοντος. 
 • η αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών αυτού στην κοινωνία και πολιτεία

Το ΔΣ του Συλλόγου

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) με θητεία ενός έτους. Το Δ.Σ. προκύπτει από την διενέργεια εκλογών στις οποίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη - σπουδαστές του Συλλόγου τα οποία όμως είναι ταμιακά εντάξει. Δηλαδή εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους εισφορές προς τον Σύλλογο (οι οποίες αποτελούν και τα μοναδικά έσοδα του Συλλόγου) οι οποίες είναι: 


 • δικαίωμα εγγραφής στον Σύλλογο εφάπαξ τρία (3) € 
 • δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους δύο (2) € 
 • ετήσια εισφορά (ένα (1) € όπως έχει ορισθεί από την Γενική Συνέλευση) 
 • έκτακτες εισφορές 

Τα επτά μέλη του Δ. Σ. είναι: 

 • πρόεδρος 
 • αντιπρόεδρος 
 • γραμματέας 
 • ταμίας 
 • τρία μέλη 


Για περισσότερες πληροφορίες για τον Σύλλογο των σπουδαστών του Παραρτήματος Πύργου του ΤΕΙ Πάτρας μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό του συλλόγου.

 
More Info
Greek