Πρακτική Άσκηση

Εδώ οι σπουδαστές του τελευταίου εξαμήνου σπουδών, αλλά και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Τμήμα ΠΛΗ&ΜΜΕ μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τον θεσμό της πρακτικής άσκησης.

Περιγραφή Πρακτικής Άσκησης

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

Υποβολή νέας θέσης Πρακτικής Άσκησης (για οργανισμούς)

Πρακτική Άσκηση Χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ 

More Info
Greek