Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ)

Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης οι σπουδαστές αρχικά παροτρύνονται να διαβάσουν τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης χρηματοδοτούμενης μέσω ΕΣΠΑ.

Η Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ ξεκινάει την 1η κάθε μήνα (εκτός των περιπτώσεων στις οποίες τυγχάνει αργία οπότε και μετατίθεται στην επομένη εργάσιμη ημέρα). Οι σπουδαστές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την Πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα παρακάτω βήματα το αργότερο μέχρι την 15η του προηγούμενου μήνα από τον οποίο θέλουν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.

Για παράδειγμα αν κάποιος σπουδαστής επιθυμεί να ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση σε κάποιον φορέα την 1η Μαρτίου,θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα παρακάτω διαδικαστικά βήματα και να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου. Αιτήσεις εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης οι οποίες θα κατατεθούν (μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα) μετά από την 15η κάθε μήνα (σε περίπτωση αργίας την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα) θα εξετάζονται με τις υπόλοιπες αιτήσεις των σπουδαστών τον επόμενο ημερολογιακό μήνα.

Βήμα 1: Ο σπουδαστής βρίσκει θέση πρακτικής άσκησης σε φορέα του ιδιωτικού ή δημοσίου μέσω:

 • ανακοινώσεων θέσεων στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος
 • ανακοινώσεων θέσεων στον πίνακα ανακοινώσεων θέσεων Πρακτικής Άσκησης (Ανατ. πτέρυγα - Α' όροφος)
 • ιστότοπο του Τμήματος (http://www.infomm.teipat.gr)
 • ιστότοπο Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών ATLAS (http://atlas.grnet.gr/)
 • ιστότοπο Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας (http://pa.teipat.gr)

Ειδιαίτερα προτείνεται οι σπουδαστές να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ στον οποίο μπορούν να συνδέονται χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που τους έχει παραδοθεί για πρόσβαση και στην πλατφόρμα e-students. Σε αυτή την περίπτωση και μετά από επιτυχημένο login, θα μπορούν να βλέπουν εξατομικευμένες ανακοινώσεις φορέων για Πρακτική Άσκηση οι οποίες είναι σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ.

Βήμα 2: Ο σπουδαστής κάνει αίτηση (012.3) στην Γραμματεία του Τμήματος για την χορήγηση βεβαίωσης δυνατότητας πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (αναγράφεται στη θέση 6 της Αίτησης).

Για να μπορεί ο σπουδαστής να εκπονήσει την πρακτική του άσκηση θα πρέπει να βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο των σπουδών του, να έχει περάσει τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών (δηλαδή περισσότερα ή ίσα με 26) εκ των οποίων υποχρεωτικά τα 9 από τα 13 συνολικά μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ) του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Βήμα 3: Ο σπουδαστής έρχεται σε επικοινωνία με τον φορέα που έχει βρει και ο οποίος δέχεται να αναλάβει την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης του προσκομίζοντας την βεβαίωση δυνατότητας πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης που έχει παραλάβει από την Γραμματεία του Τμήματος στο Bήμα 2.

Βήμα 4: Ο φορέας (μέσω του εκπροσώπου του) συμπληρώνει την Βεβαίωση Αποδοχής Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ02) (εκτυπωμένη σε επιστολόχαρτό του) για τον σπουδαστή και την παραδίδει στον σπουδαστή.

Βήμα 5: Ο σπουδαστής καταθέτει στην Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα έγγραφα:

 • Βεβαίωση Αποδοχής Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (από τον φορέα) (ΕΠΑ02)
 • Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (υπογεγραμμένη από τον σπουδαστή) (ΕΠΑ01)
 • Αίτηση χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης από την Πράξη του ΕΠΕΔΒΜ "Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ" του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας (υπογεγραμμένη από τον σπουδαστή) (ΕΠΑ03)

Βήμα 6: Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ συνεδριάζει σε ημέρα μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του κάθε μήνα για την αξιολόγηση των αιτήσεων των σπουδαστών και αποφασίζει για την ένταξη τους με βάση:

 • τις διαθέσιμες χρηματοδοτούμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης που αναλογούν στο Τμήμα
 • τον προγραμματισμό διάθεσης των θέσεων Πρακτικής άσκησης ανά μήνα
 • τον μέσο όρο επίδοσης των αιτούμενων σπουδαστών στα μαθήματα ειδικότητας για την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα.

Ως αποτέλεσμα του Βήματος 6, συντάσσεται αξιολογικός πίνακας που περιλαμβάνει τους σπουδαστές για τους οποίους εγκρίνεται η εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ καθώς και εκείνων για τους οποίους δεν εγκρίνεται. Ο πίνακας αυτός αναρτάται:

 • στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος
 • στον πίνακα ανακοινώσεων Πρακτικής Άσκησης (Ανατ Πτέρυγα - Α' όροφος)
 • στον ιστότοπο του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ

Βήμα 7: Ο σπουδαστής για τον οποίο έχει εγκριθεί η εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ παραλαμβάνει από την Γραμματεία του Τμήματος τέσσερα (4) αντίτυπα της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας (επικοινωνία με την Γραμματεία)

Βήμα 8: Ο σπουδαστής καταθέτει στην Γραμματεία του Τμήματος υπογεγραμμένα δύο (2) αντίτυπα της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας από τον ίδιο και τον εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης, ενώ ένα (1) αντίγραφο κρατάει ο ίδιος και ένα (1) κρατάει ο φορέας. Ταυτόχρονα παραλαμβάνει το Βιβλίο Πρακτικής από την Γραμματεία το οποίο θα συμπληρώσει ανάλογα κατά την διάρκεια της 6μηνης άσκησης του.

Βήμα 9: Ο σπουδαστής ξεκινάει την Πρακτική του Άσκηση την 1η ημέρα του μήνα έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς και στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα όλα τα παραπάνω Βήματα.

 
More Info
Greek