Ανακοινώσεις Παρουσιάσεων Πτυχιακών Εργασιών
Παραγωγή Ντοκιμαντέρ με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της μουσικής στη ζωή του ανθρώπου
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία ΠΛΗ&ΜΜΕ   
Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2016 23:24

Ανακοινώνεται ότι η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας της κας ΤΣΕΒΑ ΕΛΕΝΗΣ και κ. ΚΟΝΤΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ τελειόφοιτων του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ, με θέμα:"Παραγωγή Ντοκιμαντέρ με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της μουσικής στη ζωή του ανθρώπου" με επιβλέποντα τον κ. Καρακίτσο Γεώργιο, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/6/2016 και ώρα 16.00 στην αίθουσα θεωρητικής διδασκαλίας Θ3.

 
Αξιολόγηση προσβασιμότητας ειδησεογραφικών ιστοτόπων
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία ΠΛΗ&ΜΜΕ   
Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2016 23:22

Ανακοινώνεται ότι η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας των  κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑΣ και ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΑΣ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ τελειόφοιτων του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ, με θέμα:"Αξιολόγηση προσβασιμότητας ειδησεογραφικών ιστοτόπων" με επιβλέποντα τον κ. Κούτρα Α., θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/6/2016 και ώρα 15.30 στην αίθουσα θεωρητικής διδασκαλίας Θ3.

 
Προσέγγιση τεχνολογικών μεθόδων στον τομέα της εγκληματολογίας
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία ΠΛΗ&ΜΜΕ   
Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2016 23:21

Ανακοινώνεται ότι η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας της κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ τελειόφοιτης του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ, με θέμα:"Προσέγγιση τεχνολογικών μεθόδων στον τομέα της εγκληματολογίας" με επιβλέποντα τον κ. Κούτρα Α., θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/6/2016 και ώρα 15.00 στην αίθουσα θεωρητικής διδασκαλίας Θ3.

 
Δημιουργία διαδραστικού e-magazine με σκοπό την προώθηση μιας ταξιδιωτικής εταιρείας
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία ΠΛΗ&ΜΜΕ   
Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2016 23:19

Ανακοινώνεται ότι η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας των κ. ΧΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ και ΜΑΡΜΟΥΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ τελειόφοιτων του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ, με θέμα:"Δημιουργία διαδραστικού e-magazine με σκοπό την προώθηση μιας ταξιδιωτικής εταιρείας" με επιβλέποντα τον κ. Κούτρα Αθανάσιο, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/6/2016 και ώρα 15.30 στην αίθουσα θεωρητικής διδασκαλίας Θ3.

 
Μελέτη τεχνολογιών Δικτύων Διανομής Περιεχομένου (Content Delivery Networks – CDN)
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία ΠΛΗ&ΜΜΕ   
Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2016 01:06

Ανακοινώνεται ότι η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας της κ. ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ τελειόφοιτης του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ, με θέμα:"Μελέτη τεχνολογιών Δικτύων Διανομής Περιεχομένου (Content Delivery Networks – CDN)" με επιβλέποντα τον κ. Γκοτσινά Αντώνιο, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευη 24/6/2016 και ώρα 14.30 στην αίθουσα θεωρητικής διδασκαλίας Θ3.

 
Μελέτη λειτουργίας της πλατφόρμας Arduino ως εκπαιδευτικό εργαλείο των ενσωματωμένων συστημάτων
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία ΠΛΗ&ΜΜΕ   
Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2016 01:06

Ανακοινώνεται ότι η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας της κ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ τελειόφοιτης του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ, με θέμα:"Μελέτη λειτουργίας της πλατφόρμας Arduino ως εκπαιδευτικό εργαλείο των ενσωματωμένων συστημάτων" με επιβλέποντα τον κ. Γκοτσινά Αντώνιο, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευη 24/6/2016 και ώρα 14.00 στην αίθουσα θεωρητικής διδασκαλίας Θ3.

 
Κατασκευή και επεξεργασία ερωτηματολογίου με θέμα την αξιοπιστία των ΜΜΕ
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία ΠΛΗ&ΜΜΕ   
Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2016 01:05

Ανακοινώνεται ότι η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας των κ. ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ και ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ τελειόφοιτων του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ, με θέμα:"Κατασκευή και επεξεργασία ερωτηματολογίου με θέμα την αξιοπιστία των ΜΜΕ" με επιβλέποντα τον κ. Γκοτσινά Αντώνιο, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευη 24/6/2016 και ώρα 13.30 στην αίθουσα θεωρητικής διδασκαλίας Θ3.

 
Η τεχνολογική εξέλιξη της τηλεόρασης από τον 19ο αιώνα έως σήμερα
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία ΠΛΗ&ΜΜΕ   
Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2016 01:05

Ανακοινώνεται ότι η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας της κ. DASHI MARINELA τελειόφοιτης του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ, με θέμα:"Η τεχνολογική εξέλιξη της τηλεόρασης από τον 19ο αιώνα έως σήμερα" με επιβλέποντα τον κ. Γκοτσινα Αντωνιο, θα πραγματοποιηθεί την Πεμπτη 23/6/2016 και ώρα 16.00 στην αίθουσα θεωρητικής διδασκαλίας Θ3.

 
Εφαρμογή υπολογισμού διατροφικών αξιών και βασικού μεταβολικού ρυθμού μέσω συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS)
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία ΠΛΗ&ΜΜΕ   
Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2016 01:05

Ανακοινώνεται ότι η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας των κ. ΚΑΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑΣ και ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ τελειόφοιτων του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ, με θέμα:"Εφαρμογή υπολογισμού διατροφικών αξιών και βασικού μεταβολικού ρυθμού μέσω συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS)" με επιβλέποντα τον κ. Γκοτσινά Αντώνιο, θα πραγματοποιηθεί την Πεμπτη 23/6/2016 και ώρα 15.30 στην αίθουσα θεωρητικής διδασκαλίας Θ3.

 
Ιστορική αναδρομή στις γλώσσες προγραμματισμού και στην παραγωγή λογισμικού και η εξέλιξή τους μέχρι σήμερα
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία ΠΛΗ&ΜΜΕ   
Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2016 01:04

Ανακοινώνεται ότι η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας της κ. ΚΑΡΑΚΟΙΔΑ ΕΛΕΝΗΣ τελειόφοιτης του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ, με θέμα:"Ιστορική αναδρομή στις γλώσσες προγραμματισμού και στην παραγωγή λογισμικού και η εξέλιξή τους μέχρι σήμερα" με επιβλέποντα τον κ. Γκοτσινα Αντωνιο, θα πραγματοποιηθεί την Πεμπτη 23/6/2016 και ώρα 15.00 στην αίθουσα θεωρητικής διδασκαλίας Θ3.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
More Info
Greek