Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος βρίσκεται στον Α’ όροφο της κεντρικής πτέρυγας του ΤΕΙ, σε χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων και η λειτουργία της αναμένεται να ξεκινήσει με το νέο ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Ήδη έχει εξοπλιστεί με περισσότερους από 850 μοναδικούς τίτλους συγγραμμάτων και περιοδικών της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής (και συνεχίζει να ανεώνεται), με ιδιαίτερη έμφαση στα πιο πρόσφατα έτη έκδοσης. Η θεματολογία των βιβλίων εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος, καθώς και στις βιβλιογραφικές ανάγκες του προγράμματος σπουδών τόσο από την σκοπιά της Πληροφορικής, όσο και από την πλευρά των ΜΜΕ. Στον χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και με την ηλεκτρονική μορφή επιστημονικών περιοδικών μέσω της Κεντρικής βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Πάτρας.

Στη βιβλιοθήκη έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να λειτουργεί χώρος μελέτης με έξι ανεξάρτητες θέσεις τεσσάρων με έξι σπουδαστών, και τέσσερις θέσεις εργασίας εξοπλισμένες με τελευταίας γενιάς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παράλληλα λειτουργούν σημεία πρόσβασης ασυρμάτου δικτύου (Hot Spot) τεχνολογίας 802.11g, για τους χρήστες φορητών υπολογιστών με δυνατότητα ασύρματου δικτύου (Wi-Fi).

Η βιβλιοθήκη είναι επίσης εξοπλισμένη με ένα ειδικό υπολογιστή και εκτυπωτή οι οποίοι παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης. Τέλος υπάρχει εγκατεστημένο και ένα φωτοτυπικό μηχάνημα για την φωτοτύπηση του έντυπου υλικού της βιβλιοθήκης.

Μέχρι να λειτουργήσει η βιβλιοθήκη του Τμήματος, οι χρήστες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες για την βιβλιογραφία του Τμήματος χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Πάτρας βάζοντας ως όρο στην σύνθετη αναζήτηση που προκύπτει τον όρο "Παράρτημα Πύργου" και όποιες άλλες λέξεις κλειδιά της επιλογής σας.

 

 

 
More Info
Greek