006 Πτυχιακή Εργασία

006.1 Δήλωση θέματος Πτυχιακής Εργασίας (Καθηγητές)
006.2 Αίτηση δήλωσης προτίμησης Πτυχιακής Εργασίας (Σπουδαστές)
006.3 Ανάθεση θέματος Πτυχιακής Εργασίας (Καθηγητές)
006.4 Κατάθεση Πτυχιακής Εργασίας (Σπουδαστές)
006.5 Ορισμός Ημερομηνίας και Επιτροπής Εξέτασης (Καθηγητές)

006.6 Ανακοίνωση Παρουσίασης Πτυχιακής Εργασίας (Γραμματεία)
006.7 Βεβαίωση Έγκρισης Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας (Καθηγητές)
006.8 Πιστοποίηση Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας (Πρόεδρος Τμήματος)

009 Πρακτική Άσκηση

009.1 Αίτηση Πρακτικής Άσκησης (Σπουδαστών)
009.2 Στοιχεία Σπουδαστών Πρακτικής Άσκησης (Σπουδαστών)
009.3 Αίτηση - Έγκρισης Πρακτικής Άσκησης (Σπουδαστών)
009.4 Βεβαίωση - Έγκρισης Πρακτικής Άσκησης (Πρόεδρος Τμήματος)
009.5 Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (Φορέας Απασχόλησης)

012 Γενικά Έγγραφα

012.1Αίτηση επανέκδοσης κωδικού e-students (Σπουδαστές)
012.2 Χρέωση εργαστηριακού εξοπλισμού (Σπουδαστές)
012.3 Αίτηση προς το Τμήμα (Σπουδαστές)

014 Εξεταστική Διαδικασία

014.1 Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις (Σπουδαστές)

015 Βιβλιοθήκη

015.1 Βεβαίωση Κατάθεσης Πτυχιακής (Σπουδαστές)
015.2 Βεβαίωση εκκρεμοτήτων Βιβλιοθήκης (Σπουδαστές)
015.3 Αίτηση εγγραφής μέλους Βιβλιοθήκης
015.4 Membership Application Form

 
More Info
Greek